Có gì mới?

Chào mừng bạn tới Diễn đàn MU Công Thành Chiến

Tham gia ngay với chúng tôi ngay bây giờ để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của chúng tôi. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo danh tiếng cho các thành viên khác của bạn, nhận tin nhắn riêng của bạn, v.v... Nó cũng nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa?

Ổn định - Lâu dài

Kế hoạch phát triển bền vững
Hoạt động và tồn tại lâu dài

Vận hành chuyên nghiệp

BQT không can thiệp vào Game
Giữ nguyên bản gốc của Webzen

Item giá trị

Đồ đạt cực giá trị
Thích hợp cho dân buôn và cày

Season6.16 Tạo SÓI TINH

admin

Admin - Founder
Thành viên BQT
MU Công Thành Chiến
Tham gia
13/10/20
Bài viết
49
Điểm yêu thích
3
Điểm
8
Sói Tinh (Fenrir) là thú cưỡi xịn xò trong game Mu Online. Có 4 loại Sói Tinh: sói tinh thường, sói tinh tấn công, sói tinh phòng thủ và sói tinh hoàng kim. Mỗi loại Sói Tinh có sức mạnh và công dụng khác nhau, trong đó Sói Tinh Hoàng Kim là mạnh nhất.

Để ép Sói Tinh, bạn cần tìm nguyên liệu bằng cách săn quái ở Crywolf. Sau đó dựa vào công thức trong bài viết để tiến hành ép Sói Tinh mà bạn mong muốn.

CÁCH ÉP SÓI TINH THƯỜNG (SÓI ĐỎ) TRONG MU ONLINE
Sói tinh thường (Sói đỏ) - Mu Online
Sói tinh thường (sói đỏ)

Danh sách nguyên liệu để ép Sói Tinh:

Bảng nguyên liệu ép Sói Tinh (Fenrir) - Mu Online
Nguyên liệu ép sói tinh thường

Bước 1: Tạo Mảnh Sừng

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu ép Mảnh Sừng:

 • 20 Mảnh Vỡ Áo Giáp
  Mảnh Võ Áo Giáp (Armor Splinter) - Mu Online
 • 20 Bảo Hộ Nữ Thần
  Bảo Hộ Nữ Thần (Guardian's Blessing) - Mu Online
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên (Jewels of Chaos)
  Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online
- Tỉ lệ thành công: 70%.

- Nếu thành công, nhận được 1 Mảnh Sừng
Mảnh Sừng (Horn Fragment) - Mu Online


- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Nguyên liệu ép mảnh sừng Sói Tinh - Mu Online
Nguyên liệu ép mảnh sừng

Bước 2: Tạo Sừng Gãy

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu ép Sừng Gãy:

 • 5 Mảnh Sừng
  Mảnh Sừng (Horn Fragment) - Mu Online
 • 10 Nanh Sói
  Nanh Sói (Beastly Claw) - Mu Online
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên (Jewels of Chaos)
  Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online
- Tỉ lệ thành công: 50%.

- Nếu thành công, nhận được 1 Sừng Gãy
Sừng Gãy (Broken Horn) - Mu Online


- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Nguyên liệu ép sừng gãy Sói Tinh - Mu Online
Nguyên liệu ép sừng gãy

Bước 3: Tạo Sói Tinh Thường

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • 1 Sừng Gãy
  Sừng Gãy (Broken Horn) - Mu Online
 • 3 Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)
  Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life) - Mu Online
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên (Jewels of Chaos)
  Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online
- Tỉ lệ thành công: 30%.

- Nếu thành công, nhận được 1 Linh Hồn Sói Tinh
Linh Hồn Sói Tinh (Horn of Fenrir) - Mu Online


- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Nguyên liệu ép Sói Thường (Sói Đỏ) - Mu Online
Nguyên liệu ép sói thường

CÁCH ÉP SÓI TINH TẤN CÔNG (SÓI ĐEN) TRONG MU ONLINE
Để ép Sói Tinh Tấn Công, bạn cần sử dụng Linh Hồn Sói Tinh (Sói Đỏ) kết hợp với Vũ Khí và các loại nguyên liệu phụ khác tại máy ép Chaos Goblin.

Sói tinh Tấn Công (Sói Đen) - Mu Online
Sói tinh tấn công (sói đen)

Các bước ép Sói Tinh Tấn Công trong game Mu Online như sau:
- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu ép sói tinh tấn công:

 • 1 Linh Hồn Sói Tinh
  Linh Hồn Sói Tinh (Horn of Fenrir) - Mu Online
 • 5 Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)
  Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life) - Mu Online
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên (Jewels of Chaos)
  Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online
 • Các loại vũ khí tấn công cấp độ +4 trở lên và option +4 trở lên
- Tỉ lệ thành công: 79%.

- Nếu thành công, nhận được 1 sói tấn công.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

CÁCH ÉP SÓI TINH PHÒNG THỦ (SÓI XANH) TRONG MU ONLINE
Để ép Sói Tinh Phòng Thủ, bạn cần sử dụng Linh Hồn Sói Tinh (Sói Đỏ) kết hợp với Giáp Trụ và các loại nguyên liệu phụ khác tại máy ép Chaos Goblin.

Sói tinh Phòng Thủ (Sói Xanh) - Mu Online
Sói tinh phòng thủ (sói xanh)

Các bước ép Sói Tinh Phòng Thủ trong game Mu Online như sau:
- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu ép sói tinh phòng thủ:

 • 1 Linh Hồn Sói Tinh
  Linh Hồn Sói Tinh (Horn of Fenrir) - Mu Online
 • 5 Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)
  Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life) - Mu Online
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên (Jewels of Chaos)
  Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online
 • Các loại đồ chống đỡ cấp độ +4 trở lên và option +4 trở lên
- Tỉ lệ thành công: 79%.

- Nếu thành công, nhận được 1 sói phòng thủ.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

CÁCH ÉP SÓI HOÀNG KIM (GOLDEN FENRIR) TRONG MU ONLINE
Sói Tinh Hoàng Kim (Sói Vàng) - Mu Online

Sói Tinh Hoàng Kim không thể ép được, bạn chỉ có thể có được thông qua sự kiện hoặc mua cashshop. Một số Mu cho phần thưởng công thành chiến là Sói Tinh Hoàng Kim, một số Mu thì phải mua ở webshop.

CÁCH SỮA CHỮA VÀ PHỤC HỒI SÓI TINH TRONG MU ONLINE
- Có thể sửa chữa sừng của Fenrir nhưng không thể phục hồi.

- Sói Tinh mang độ bền tối đa (255), nếu bị tấn công thì tính bền giảm.

- Sử dụng Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless)
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - Mu Online
để sửa chữa. Click chuột trái vào ngọc Bless, sau khi đặt trên Linh hồn Sói tinh thì có thể chọn sửa chữa hay không sửa chữa. Nếu việc sửa chữa thất bại thì ngọc Bless biến mất nhưng mà sừng của Fenrir không bị biến mất.
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top